Aurora Oriental Resort

Aurora Oriental Resort
Location:
Nabq Bay
City: Sharm El Sheikh
Country: Egypt
Telephone:
+20-693710061