Novotel Sharm El-Sheikh Hotel & Resorts

Novotel Sharm El-Sheikh Hotel
Location:
Naama Bay, Sharm El Sheikh
City: Sharm El Sheikh
Country: Egypt
Category:
Telephone:
+20-693600172